Zdravě řízený egoismus z pohledu satanské individuality

0035

Autor:Petr Balák

I. Jednej vždy ve prospěch svůj a svých zájmů tak aby konečný výsledek vždy pracoval pro tebe!

II. Jdi si pevně a rozhodně za svým a nehleď doleva ani doprava. Boř a drť, buď vždy vděčný za své přírodní instinkty. Pamatuj na to, že jsi nejvyšší a nejschopnější dravec a patřičně toho využij. Nedej nikomu šanci, neboť jen nejsilnější a nejživotaschopnější z pohledu všech úhlů přežijí!

III. Uznávej sebe jako svého boha. Sám pro sebe buď zaujatý, sám sebe zajímej. Měj se rád a buď na sebe pyšný, neboť nikdo jiný nemůže být pro tebe prvořadější a mít větší hodnotu než právě ty.

IV. Měj vždy kontrolu nad svými emocemi a nad sebou samým!

V. Za všechna svá vydání chtěj protislužbu a víc. Ať už se rozhodneš jakkoliv, pamatuj, že vytěžit a vydělat musíš na všech a na všem. Toto, a způsob, jak to vykonat, je ale vždy nutno posoudit opravdu schopným manipulátorem a mágem!

VI. Rozvíjej a znásobuj svou sílu všude tam, kde objevíš vlastní slabosti. Rozprostři pohled do prostoru a nech se vést, stále se zdokonaluj, neboť tvůj nejvyšší zájem je sílit a vzrůstat, ne upadat! Vzestup je život. Úpadek a rozklad je zánik!

VII. Buď odměřený, autoritativní a nikdy se nikomu nesvěřuj! Dávej velký pozor na to co kde říkáš a jak se chováš. Přímo i nepřímo. Jistota vychází z předvídavosti a vypočítavosti, využij efektivně dary matky přírody a nech plně rozeznít své smysly k prohlédnutí neviděného.

VIII. Oslavuj a veleb vlastní život ve své jedinečné formě pozemské existence, buď vděčný přírodě a sám sobě za vše, co jsi,co máš a čím se staneš Pamatuj na to, že jsi byl stvořen a uveden do pohybu temnou silou k plnosti, bohatství a potěše vlastního těla. Ty a příroda jedno jest, jestliže stojíš pevně na zemi.

IX. Jediný zákon je zákon přírody, zákon vlastního ega. Řiď se proto vždy svou pevnou nezkalenou vůlí, nikdy ne vůlí kohokoliv, čehokoliv druhého. Vše v tobě a okolo tebe odvozuj, posuzuj, vzývej a vysílej skrze vlastní zdravě řízené ego, nikdy ne naopak.

X. Vystupuj stále sebevědomě, sebejistě, svérázně, suverénně, svéhlavě uvnitř i na povrchu Jednej moudře, tvořivě, rozhodně, jasně a samostatně, stále udržuj faktor rovnováhy!

XI. Pronikni do temné říše sugesce, jejích zákonů a vlivů. Staň se mistrným a mnohem mistrnějším, ať vůle tvá stále sílí a nabírá na rozměrech. Ovládni svou vůlí vůli druhého a tak v souladu s jeho vůlí podvolenou té tvé získej to, po čem toužíš!

XII. Nikdy se nenech ovlivnit, zmanipulovat slzami a nářky druhých!

XIII. Rozkoš, požitek, a slast je smysl tvého života. Budiž provoláno, že tato svatá trojice jest klíčem ke všem událostem pozemským.

XIV. Buď přirozeně ohleduplný i bezohledný dle tvého zdravého ega. Nezapomeň, že jen tvé vlastní, čestné přesvědčení je to hlavní a jediné správné.

XV. Ber neustále a vždy všechno pevně do svých vlastních rukou, na nic z nebes ani odjinud nečinně nečekej

XVI. Uctívej sám sebe, ovládej, co chceš ovládat, a objevuj to, co jest rozkoš a užitek tvůj dle tvé přirozenosti

XVII. Samotná podstata hmotného života je utajena a její původ, smysl a cíl je potřeba individuálně hodnotit, zkoumat a udržovat

XVIII. Stále si udržuj nezávislý pohled a postoj, nenech se strhnout vulkánem pomluv a špíny, ať už proti komukoliv. Sám se přesvědč o jeho nedostatcích a kvalitách osobně, a to ve vztahu k tobě

XIX. Neplýtvej svou silou k uctívání čehokoliv výš a hodnotněji, než sám sebe

XX. Dbej na to, aby vše mělo svůj původní význam

XXI. Oslavuj a vzývej vlastní narození

XXII. Vandal ničící obrazy, kříže, kostely a hroby jen proto, že jsou svaté, je fanatik a hlupák. Jedna věc je nesouhlasit se symbolem, a tedy ničit celou svatozářnou filosofii církve svaté, a druhá uctít umělecká díla, krásu přírodních materiálů dřeva či kamene, taktéž přirozený respekt k zesnulým. To je výsadou satanisty jako znalce umění, krásy, estetiky a přírodní etiky!

XXIII. Pracuj a dohlížej na to, aby tvůj vzhled nabýval magické moci, nejpůsobivějším myšlením využij své nepřekonatelné kouzlo. Pamatuj vždy na to, že jak myslíš, tak je tvarován i tvůj vzhled. Ať vzrůstá perfekcionismus všude tam, kde vyplňuje tvoje tělo prostor!

 

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář