Uranská barbarština – slovník

0035
Abyss — HASPU
Adept — HEGOTF
Alcyon (nejjasnější hvězda v sou¬hvězdí Plejád) — OHMUPIK
Algol — HARCH
Anděl — PUMHEQWA
Anonymní, bez tváře — DEPENGA
Anorganický — ACUA
Archetyp — MUJAHNGRAB
Arzenik — CTEGOCSECHER
Astrál, astrální — UJAI
Atmosféra — XACOJ
Autorita, moc — DINTHOQAF
Azathoth — BYFETH
Babalon — N'KAIGACODJACH
Bafomet — KANACHETA
Bahno, bláto — MUKADA
Bílý — AHIGLEMWIB
Bohatství, majetek — CIUXIQ
Bohyně — CUDTEG
Boj, zápas — NORTA
Bojující — BAGUNGAH
Bolest — JAWENGOJ
Bouře — HECHAFTETH
Bratr — VOROSHA
Bronz — BOCHNADAD
Buben — CHEZFARAZ
Bůh — VAWEJ
Celý, naprostý, úplný — TAUG
Cítit — BHUCOOF
Cizí, odlišný — IDAXGUB
Co — WOKAC
Cokoli, kdokoli — BHISMWAHA 
Cucat, lízat, sát —    ENOOCSHAJAMNY 
Čarodějnictví — TAFEOBU 
Čarodějnictví — DUCMUNG 
Čas — HEGLECHOJ 
Čekat — ZUQ
Černý — UNGOYUD
Červený — CHIATIO
Čichový smysl — JADELFRING
Čin, akce — MAGOOL
Čtverec — HADAFNA
Čtyři — CHOXAH
Daleký, vzdálený — WIZAKUB
Dcera — KAFESAR
Dělat, činit, konat — ONGO
Dělit, být dělitelný — HUTAYAX
Dělit, rozdělit — XEBEMEK
Démon — CHILHIG
Den — TANJACH
Desetinná tečka — NGECHHOX
Déšť, pršet — THICHAZIS
Diamant — THUBASY
Dimenze, rozměr — THOFP
Divoký, barbarský — ZAMTHETUS
Divoký, nespoutaný — CHEXETROTH 
Dnes — DEGGOT 
Do, od, k, na — CHO 
Dokonalý zmatek — SOHAL 
Dole, pod — WOCEP 
Dovolený — LÁSKU
Drak — DUXOBUM 
Dub — EKOHCITRA 
Dům — CHADADEP 
Dvě — THETES
Dýka — DET 
Ego, Já — CHAR 
Elixír — DOYHAC 
Elixír — FACUPA 
Energie — GREZEPGUN 
Entita — TUVJIKAB 
Entropie — SICANGAD 
Éterický — UZARTHE 
Evokování — HAVAWANG 
Exkrement — DEAXCHAVE
Fénix — BAN 
Fenomenizace — XIQUAL 
Fronta, průčelí — CAVAS 
Génius — DAHZOO 
Had — HADAKA 
Heisenbergův princip neurčitosti — AFOCHAKCHUECHLEE 
Hladový, lačný — ALDOBO 
Hlas — CICHFIP
Hlasitý — HACHAXAN 
Hlava — DUHMZOY 
Hloupý, bláznivý — WOJITJAX 
Hluboký, nízký — CHELOZIHPA 
Hmatový smysl —    CHOCHEXAIANOFO 
Hnusný, odporný — CHEKADENG 
Hojnost, blahobyt — CHOBUJU 
Horko, žár — HYP
Horský lev — HNSPIII
Hořet — SHASAC
Hovězí maso — THAMBUHOL
Hrom — NGAFAMAKAL
Hrůza — ONISVAK
Hudba — BAGNGALS
Hvězda — BYGUD
Chaos — UDINBAK
Chaos — CHUWAKAGATHAZ
Chránit — FAGVIV
Chudoba, bída — HUCOYE
Chuťový smysl — BEBCHEEL
Idiot — JECHOVOG 
Imanentizovat eschaton — AEPALIZAGE 
Informace — HUZAV 
Intonovat — GOJ 
Intuice, šestý smysl — JOACHABIM 
Invokování — XIODELOW 
Invokování — LOHIXOZ 
Jak — POHUTH
Jako — BER
Jas, průzračnost — EGELJACH
Jas, záře, lesk — EACHT 
Jazyk, řeč — JU 
Je vykonáno — SYCUZ 
Jed, otrava — BIHACHO 
Jedna — NAGUZ 
Jeskyně — ZATHINGHU
Jiný — PETHJIG 
Jíst — BRERSINA 
Jméno — CHAXNY 
Jupiter — GEZMEQ 
Kálí — MOOTROG 
Kauzální — FECHSAEF 
Klenot — ZEBENGED 
Kletba — ACHANGKA 
Klidný, tichý — KHAFED 
Kněz — KADAX
Koincidence, náhoda — CHAZITER 
Konat Velké Dílo — CUNGEVAAB 
Konat Velké Dílo — CHOYOFAQUE 
Konflikt — ORITHIKYA 
Kost — BERCPIF 
Kouřit — TABANEKA 
Krásný — CULUKEH 
Kremace — DAFOH 
Krev — BUGUT
Kruh — KALACAD 
Krutý, ponurý, smrtelný — CHONYID 
Krvavý — GALAFRON
Krystal — KAQAXIHZ
Křičet, volat — UWAMING
Labyrint — PAGBEFTHOJEFOSR
Láska — FOUIJA
Léčivý — NOOLEY
Léčka, past — KOQCHACHIJ
Lék — QINBAK
Leviatan — EJATHUNG
Lidský — NGOK'ZAYZ
Lov, štvanice — ATHAFBO
Luna — XOAC
Lůno, děloha — FOYM
Mág — RITHOR
Magie — LEVIFITH
Magik — BEJVAS
Magnetismus — OSAWAGA
Majetek, jmění — KICFAV
Mající charakter cyklu — EDUPEDO 
Malý — ICHECBAJ 
Mars — RAFHAXET 
Matka — BOXATONG 
Meč — FITAR 
Měkký — THIKUJ 
Merkur — THOGUT 
Milosrdenství, soucit — CHIG 
Mimochodem — CHETHECHON 
Minerál, nerost — CHOFAJEM 
Místo, kde se porozumí strachu — AMYGDALA 
Mít, mající — LOMUS
Mlč, drž hubu — TAXCHASI 
Modrý — CHAJUK 
Moře — SONPEBREI 
Motor — NEVESA 
Moucha — QWETHYB 
Mozek — ABHACCOOZ 
Možná — FOCHODOPA 
Možná, snad — CHOPAZIJ 
Možná, snad — ASAKE 
Mrak — TENFEMET 
Multiversum — NOWIG'NG
Mundánní — WOJ
My — FETH
My, já — FACHOXOTH
My, já — FACH
Mysl — AIHERA
Myslící — WAQUOTH
Mystický — CHALAB
Mystika — CHAL
Nabídnout, poskytnout — ALUHAL
Náboženství — AVORIVOR
Náhoda — J'KOWEJRAF
Nahoře, nad — WHEBONG
Nachový, purpurový — OUTHI
Nanejvýš pravděpodobný — UCHISPAY
Napříč, na druhé straně — N'LOGL 
Nás, nám, námi — HEFLUBESQAD 
Násobit — ONGCHALAWEJ 
Náš, naše, svůj — OXO 
Náš, naše, svůj — LOKEG 
Nebe — JEHABDA 
Nebezpečný — SAJAX 
Negace, ne — URGARTH 
Nechaoista — NUQUELLIST 
Nekonečný, nekonečno — ULAV 
Nelokální — NIBGOT 
Nemilosrdný, nelítostný — LOXABAA
Nemilosrdný, neúprosný — PAZFUGHENTH 
Nemít úspěch — BOA 
Nemoc — FEFPIAN 
Nenávidět — CIGUUCHAK 
Neofyt — QUOVUS 
Nepravděpodobný — LUDUNEO 
Nepravidelný, náhodný — GYCAPORUS 
Nepříliš nepravděpodobný — DUFASIR 
Neptun — ALILAILY 
Nést, držet — HATUNN
Netečnost — JHECHLAGHAD 
Neurčitý, nejistý — HODLWA 
Nezdravý, chorobný — BAJAVAIJA 
Nezhoubný, ve směru otáčení hodinových ručiček — HICHAP 
Nikdy — CUGOTHSA 
Nikoli nepravděpodobný — OCHUNG 
Noc — TAJEED 
Noha — QIDVIDSOXX 
Novic — QUAGOST 
Nový — KABOTHEYA 
Nula — QACHOB 
Nůž — CHHAS 
Nyní — GWACHOR 
Obléci — BICHEZ 
Obnova, obnovit — MORSHAK 
Obyčejně, obvykle — INGONULC 
Oceán — GEIZ 
Očarování — THOVAAD
Odečíst — BIKIXIDIS
Odhalený, zjevný — BUJOB
Odsoudit — DIBUQ
Odsouzený, zavržený — ROSRECA
Odvázat, uvolnit — CHEHY
Odvážit se — NABORNA
Odvrátit útok — JUNAWAH
Oheň — ASHARA
Ohnout se — DOQAZ
Oko — TUMAC
Oko, imaginace — NEKOZY
On, ona, ono — CAMVANG
Oni, ony, ona — DECNOTH
Oranžový — GORPAN
Orel — TAJNACHEFSO
Orgasmus — EVACAXIJ
Osmá barva spektra — OFTALA
Osvětlující, objasňující — QYOPAL
Otec — UGAMUJ
Otrok — N—BOH
Pán — ERFELCOPGECHEREF
Pán abyssu — TYNWI
Paní, dáma — GESIZAL 
Pantakl — ROHUD 
Paprsek, úsměv — DIMWA 
Paranoia — WABTEH 
Pavouk — XILCHINUBU 
Peklo — DAXULABA 
Pěna, smetí — LAVID 
Pes — QUEXIN 
Pět — LYOTH
Píchnout, bodnout — BHEDHEN 
Planckova konstanta — D'KYENG 
Planeta — ANGRUH 
Planoucí, žhavý — HACHAR 
Plnit, naplnit — TEDADEXOG 
Plýtvat, zmeškat, zpustošit — FWEE 
Pobuřující — HRWARJEP 
Podoba — IXODEFAR 
Podobný, jako — ACHICHJECH 
Pohár — ZEGEWUV 
Pohltit, zničit — BEXHABDET 
Pohřební hranice — FIFENG 
Pohyblivý, měnící se — XINGOCDEN
Pohybující se, jdoucí — TALMANA 
Pokožka — RICHFETAVDEDAZ 
Pokusit se — DESTHODH 
Pole, oblast — YEKIA 
Poledne, zenit — NIGUYZ 
Politika, taktika — CHICHMYAZEH 
Polygon — NAJOQA 
Poskytnout, vyhovět — TAEBIDU 
Poslední — GRANGNUM 
Postavit, založit — PELTHVORD 
Potenciální — Z'KENG 
Potěšení, rozkoš, zábava — JORO 
Potomek, následek — CAAJAXOV 
Potřebující — JAFMAPBEQ 
Povstat — FWOFIDAYO 
Prázdný —    N'GACSHORLEAMOONY 
Proč — ANGBIX
Proniknout do éteru — FIACOPA 
Prorazit, proniknout — RADNAGHTOY
Prospěch, užitek — IT
Prostředky (k čemu) — ECHENGAB
Provádět dechová cvičení — TIRAJ 
Prsten — YZOTH 
První — SAJALOM 
Pryč, daleko — GERUNGHOWTHERANG 
Přání, prosba — QICHI
Před, dříve — JORRD 
Přidat — INGAZYRAS 
Přijít — RENCEB 
Příroda, povaha — OEIZADQAR 
Přívrženec — CHICJOF 
Příznivý — PHENGWEY 
Příživník, parazit — MAMY 
Pták — DUBWONG 
Půlnoc, nadir — HOCID 
Putrefikovat — CHAWABARAH 
Radost, štěstí — REPIX 
Ráno není magikovým přítelem — VULBUZO 
Rituál — BIMODANG 
Rok — INGFEGUVA 
Rostlina — HACHACON 
Rovnováha — AHEGNOX 
Rovnovážný — PADOJO 
Rozbít, zlomit — GEGRASACOG 
Rozčílit, výkřik — BOHUNCH 
Rozpustit, rozložit — CHINGEB 
Rozzlobit — CHADEGIZ
Řád, pořádek — FOTCHPANG
Řetěz — ACAZE
S největší pravděpodobností ne — UVAT
Sám — ZUWHABLE 
Sám — FEJINGHAP
Saturn — CHUFDOX 
Se, sebe, sobě, sami — YORCH—KAD
Se, sebe, sobě, si — JAFRIX 
Sebeláska — BORVEMACS 
Sedm — JONS 
Sen — GRELLIS 
Sex (souložit) — EMUUL 
Sféra — MECHRAHOD 
Shromáždění, setkání — ELX 
Shromáždit lidi pro rituál — MEGEXID 
Sigilum — DICONGWO 
Síla — HONUGIC 
Silná síla — THOWNAC 
Skončit — CACAQAD 
Skrytý — WINGEC 
Slabá síla — SIEGONICA 
Slabost — COPIXAHEH 
Sloužící — BEXTEH 
Slovo — Z'HU
Sluha — NABAGAF 
Sluchový smysl — INGUCH 
Slunce — CHABOJ 
Slupka — EANUR 
Služebník pána abyssu — TOTERYTTS 
Slyšet — BEJADOZ 
Smát se — ERIXOTH 
Smích — CACHAGU 
Smutek, sklíčenost — BEJACHI 
Současný, simultánní — JOXOBUPOQR 
Souhlas, ano — TABOCH 
Spěchat, chvátat, rychlost — THU 
Spletený, zamotaný — CHAEQAI 
Spojení, styk — DY
Stačit — LHEBER 
Stagnace, stagnovat — MO 
Starý — VAWAJEZA 
Stát, zastavit se — TADMY 
Stochastický — FODDABWITH
Strach, strašit — UFOSETH 
Strana — ZEWPEQ 
Strašidlo, duch, přízrak — ISH 
Strom — GABZ 
Studený, chladný —    CHRADERXIDAEGL 
Svatý — SEH
Svázat, spoutat — VEXIB
Svět — DURONILT
Světlost, lehkost — ADJCIE
Svíjející se — CHANEDAR
Svobodný, volný — LOFO
Syn — ZAFAQIR
Šakal, pomocník — LOCBAF
Šest — QEBKEZ
Škoda, zranění — CHABAFER
Špína — HASEPH
Šťastný — CHACAJ
Šťáva — DRAH
Štěstí — ZATECH
Štír — HROYHIGHLOYNEH
Tajemný — N'GOJAP
Tajemný, podivný — BAKUG
Tajemství — BECAPE
Tajná řeč, barbarština — ZAMPHALA 
Téci, plynout — CALUTA 
Technika — EQALEAYBEA 
Tělo — TUMPEDOCRAHAR 
Téměř jistě — UTHEDUS 
Téměř určitě ne — THOFAD 
Téměř vždy — UTOK 
Temná hmota — WEC 
Tesáky, kly — OXOTHEF 
Tichý, mlčící — CAJEGNE 
Tkanivo, pavučina — JICHHEFT 
Tlouci, bubnovat — ENGAU 
Tlustý, bohatý — ACHAJGEFUN 
Tma, temnota — KUDEX
Točit se, vířit — HOZBEK 
Touha, chtivost —    HIQADNAMB' SHEKH
Transformovat — SIFAM 
Transformovat, transformace — NOHADZ 
Trojúhelník — BREG'N 
Tři — COOX
Tvář, obličej — TARAKIM
Tvor, bytost — EQUACIXOW
Tvořit, dělat — OLOATIRVE
Tvrdý — PUJOTHA
Ty — LYT
Ty, vy — HEV
U, při — ULANGULE
Účastník paktu — RUZATH
Uklidňující, konejšivý — XIQAD
Uposlechnout — HAERAHOPTAH
Uran — UNGASCAB
Úsek, část, oddíl — LEGFING
Úspěch, uspět — QGHIBACSHQINTOOD 
Ústa — CHEFWENCH 
Útočící — CHANAVAAFE 
V — BICOW 
Válka — RADOVAR 
Věc, záležitost — CHABOSEF 
Vedví, od sebe — ACHALEZ 
Velký, skvělý — AXBIM 
Velmi nepravděpodobný — BAFOGA 
Velmi zřídka — NEFOXOD 
Venuše — CHALUQ 
Věrnost, oddanost — CIBIZOH 
Věřit — AGUIKUA 
Vespod, dospod — CHINDETSER 
Věštící, věštebný — SODUV 
Vidět, dívat se — DICOM 
Vír, smršť — ONGOTHAWAS 
Vlasy — HOCUR 
Vlk — CADLA 
Vnější, krajní — XENCH'ZY 
Vnější, viditelný — TRESLIX 
Vnímání — ULBANGIS 
Vnitřní, duševní — SOCAGI 
Vnitřní, skrytý — CHUTHUK
Voda — THALDOMA 
Volající — QEDRADER 
Vrátit se — UBEWIC 
Vrátit, skýtat — QIJOX 
Vstoupit, vniknout — HECTIH 
Vstříknout — CHAWGAQQED 
Vstup, vchod, dveře — NOFU 
Všechno — LAXENGAB 
Všichni bohové a démoni jsme my — IJACEEBO
Vůdce — GRAELHOVER 
Vůle — DIBONGOF 
Vůně, zápach — PUTESTA 
Vyblednout, slábnout — ARN 
Vybrat si — HOGA 
Vybuchnout, explodovat — FEATNGOJOX 
Vyčistit — NAY 
Vyskočit — HARBEBED 
Vysoký — JACABA—PUMA 
Vysvětlit — GABREBAG 
Výtvor, dílo — REMAN 
Vzduch — DIJOW
Vzrušený, vášnivý — NIMRUNG 
Vztek, zuřivost — CTASHRIT 
Z, s, od — SEGWAR 
Záblesk blesku — NGYAF 
Začít — HUT
Zakrýt, zastřít — SHUD'GHA 
Založit, položit základ — SIBHUMUNG 
Zápasit, bojovat — JEE 
Zapomenout — INGBEZOTH 
Zastavit — ROBETAYZ 
Závažnost, přitažlivost — NOWOLE 
Zavřít — G'NATH
Zažehnávat smíchem — ANOKQUZ 
Zbytek — FEBACJICHAJ 
Zdolat, zvítězit — DEGHASHYBHEJHITHAH 
Zdraví — JUQUMAVY 
Zdravý, normální — BAJARUT
Zelený — CHINIT
Země — NOBO
Zemřít — ETHENG
Zkoušející — MEXRODECHAR
Zkušenost — DAO
Zlost, vztek — HANUFAKIZ
Zlověstný, proti směru otáčení hodinových ručiček — MANGEIF
Zmatek — XECHOV
Změna, změnit — AP
Zmenšit, ubrat — EXLIUD
Zmrazit, paralyzovat — BATHUMS
Znamení, znak — LOFU
Zničení, zkáza — SUNDEGAI
Zničit, zabít — REHOHUR
Zpět — BOFENPOCHJUG
Zpět (vrácený) — DONGET
Zrada — CHAJIT
Zrakový smysl — DOUCK
Zřídka — VOCHOD
Ztracený, zapomenutý — FUBEKAXVETH
Ztracený, zapomenutý — ABFOV
Zvětšit, zvýšit — JETOV
Zvíře — TUDOHXIN
Železo — WU
Život — DEGAJOX
Živý — EAHGH
Žlutý — CUSIG
Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář