Uctění Ithagui

0035
Autor: Pavel Brndiar

Člověk se považuje za nejdokonalejšího tvora země, Sebe sama umístil na vrcholu potravinového řetězce. Jsme skutečně tak výjimeční anebo jsme tak výjimečně naivní? Podivné a děsivé byly otisky těch obřích šlépějí v čerstvém sněhu. Zvrácené a odporné byly chvalozpěvy těch shromážděných lidí v tom prokletém e. To, co bylo ale nejstrašnější, to, co nemohlo pocházet z tohoto světa, lo ono hrůzu vzbuzující sténání a naříkání větru za naprostého bezvětří.

Vhodné místo k vykonání této ceremonie jest na lesní mýtině. Čas k vykonání ceremonie jest jednou za 5 let (1995, 2000, 2005 atd.) za zimního odpoledne, nejlépe v době, kdy venku zuří vichřice či alespoň hustě sněží.

Pomůcky k vykonání ceremonie:
Teplé oděvy (nejlépe z kožešin) Talismany Satanovy, pečetě Bafometa Bubny Gong

Počet účastníků ceremonie:
Kněz

První asistent Druhý asistent Třetí asistent Čtvrtý asistent
Nejméně dva hudebníci; jejich počet ovšem závisí na množství shromážděných účastníků ceremonie Ostatní shromáždění (tanečníci)
Účastníci ceremonie nasbírají dostatek dřeva, aby z něho mohli vztyčit čtyři hranice, které od sebe budou rovnoměrně vzdálené. Každá z nich musí hořet na jedné ze světových stran. Mezi nimi na balvanu či jiné vyvýšenině stojí kněz. Každý z jeho čtyř asistentu stojí u jedné z hranic – v průběhu ceremonie mají na starosti udržování ohně. Rovněž hudebníci jsou v jejich blízkosti, zatímco tanečníci stojí kolem kněze. (…)

Zahájení ceremonie

Kněz jedenkrát udeří do gongu a začne pronášet litanii.
KNĚZ: Bratři a sestry, uctívači toho, jež kráčí v povětří. Shromáždili jsme se zde, abychom ho opět po pěti letech uctili, neboť nadešel znovu čas, kdy se otvírá brána a VELKÝ TORNASUK smí na krátký okamžik vstoupit do našeho světa.
Zazní gong obsluhovaný knězem.
Všichni dobře víme, že ITHAGUA v dávných dobách vedl válku profil Starým, a že v boji, který s nimi rozpoutal, svou odvahou na okamžik i z stínil záři hvězdy Betelgeuse.
Zazní gong obsluhovaný knězem.
Víme však také to, že byl Starými nakonec poražen a podobně jako i Ten, jenž nesmí býti jmenován, byl i On za svou troufalost potrestán. Vypověděli ho totiž do mrazivých meziplanetárních pustin a On si tam osedlal éterický vichr, který unáší hvězdný prach a roztříštěné úlomky starobylých planet, a On se tam stal tím, čím se stal – bytostí, jež kráčí s větrem.
Zazní gong obsluhovaný knězem.
To jemu jsou podřízeni mocní vzdušní elementálové Země GAOH a HOTORU, jejichž obřady každoročně vykonáváme, a jejichž symboly uchováváme ve velké úctě, a konečně to pro něj mocný Yog – Sothoth po pětiletém cyklu opět otvírá bránu mezi světy a z milosti Starých ho vpouští na krátký čas do našeho světa.
Zazní gong obsluhovaný knězem.
A my pak na jeho počest zapalujeme posvátné obřadní ohně. Zpíváme starobylé písně, abychom uchlácholili THA – THAKA a dali mu tak vědět, že jsme na něho nezapomněli. To pro něj jsme se zde dnes shromáždili. Ó věčně bdící bytosti, jež bez ustání bloudíš v pustinách, již brzy zaslechneš chvalozpěv svých uctívačů!
Zazní gong obsluhovaný knězem.
Ty, jenž zahalen temnotou kráčíš HASTUROVOU říší věčného chladu. Ty, jenž svými blanitými chodidly drtíš celá souhvězdí! Ty, jenž přinášíš svým pohledem smrt nezasvěceným. Bytosti s karmínovýma očima, jež svým leskem připomínají třpyt hvězd, vyslyš nyní svá uctívaná jména: Ki – ig WENDIGO
Zazní gong obsluhovaný knězem.

ÚČASTNÍCI:
Sláva WENDIGOVI!

Zazní gong obsluhovaný knězem.

KNĚZ:
Ki – ig TORNASUK

Zazní gong obsluhovaný knězem.

ÚČASTNÍCI:
Sláva TORNASUKOVI!

Zazní gong obsluhovaný knězem

KNĚZ:
Ki – ig THA – THAK

Zazní gong obsluhovaný knězem.

ÚČASTNÍCI:
Sláva THA – THAKOVI!

Zazní gong obsluhovaný knězem.

KNĚZ:
Ki – ig ITHAGUA

Zazní gong obsluhovaný knězem.

ÚČASTNÍCI:

Sláva ITHAGUOVI!
Potě hudebníci na pokyn kněze začnou rytmicky vybubnovávat primitivní rytmus odpovídající níže uvedenému vzývání. Ostatní zúčastnění začnou tančit kolem kněze, a to zleva doprava, přičemž společně s ním prozpěvují:
Iá! Iá! Ithagua! Ithagua! Ai! Ai! Ai! Ithagua! Ce – fyak valug – ťuhm Ithagua fhtagn! Ugh! Iá! Iá! Ai! Ai! Ai!

V okamžiku, kdy začnou hudebníci hrát, asistenti kněze současně zapálí své hranice. Hudba, zpěv a tanec účastníků trvá do té doby, než vyhoří dřevo na všech čtyřech hranicích; k tomu by mělo dojít až za tmy. V okamžiku, kdy se bude obřad chýlit ke konci, kněz opustí své místo mezi tanečníky a společně s nimi se oddá zběsilému tanci a neartikulovanemu zpěvu, v který musí nápěv dříve nebo později přerůst. Na závěr nechť kněz ukončí obřad těmito slovy:
KNĚZ:

Věčně bdící bytosti, jsme tvými uctívači, poskytni nám tedy svoji ochranu vůči mrazu! Poodhal nám další z tajů mezihvězdného prostoru. Požehnej našim talismanům a ochraňuj nás před veškerými vzdušnými živly tohoto světa.
Gong zazní devětkrát, čímž je obřad ukončen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář