Sharm – Lucifer (Gothic Ballad)

0035

Download Sharm - Lucifer (Gothic Ballad)

 

Sharm – Lucifer (Gothic Ballad)

Where will you go now my Lucifer.
Your world is broken, you breathe no more.
And in your sorrow you close your eyes.
And reap destruction through all our lives.

And we will weep for a while.
Your heart is gone.
But well not fall.
Time cant erase the pain.
But time does heal.
For everything has the will.
To carry on.

Kam teď půjdeš můj Lucifere?
Tvůj svět je zlomen, již nedýcháš.
A ve svém zármutku zavíráš oči.
A žhneš zkázu skrze všechny naše životy.

A chvíli budeme truchlit.
Tvoje srdce je pryč. Ale my nepadneme.
Čas nemůže vymazat bolest.
Ale čas hojí.
Za vše co má vůli.
Pokračovat – žít dál.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář