Sétovo samadhi

0035

(z knihy J. Veselého Satanismus)

Sétovo samadhi je meditační technikou, a jako každá jiná meditační technika slouží k nácviku koncentrace myšlenek a vůle. Nejde tedy o žád­ný formální rituál, nýbrž spíše o nezbytnou průpravu k provádění rituálů. Zaměřuje myšlenkový proud meditujícího ke knížeti temnot v jeho nejstarší podobě – v podobě Seta, tedy přímo do centra inteligentní energie. Krátce řečeno, meditující se zde ztotožňuje se Setem.

Přípravy

Nakresli Sétův symbol (míněn je obrácený pentagram – poznámka auto­ra) červenou nebo stříbrnou barvou na černý papír nebo lepenku o průměru osm až deset centimetrů. Meditace se provádí v sedě buď v asáné (úplný nebo poloviční lotosový sed) nebo na židli tak, abys měl vzpřímenou páteř. Umísti pentagram do výše očí na oltář, který je samozřejmě černý. Použij jen tolik svící, kolik je nezbytně třeba, aby Sétův symbol, který má být centrem tvé pozornosti, byl zřetelné vidět. Atmosféru je možno podpořit trochou kadidla a vhodnou zvukovou kulisou. Před zahájením meditace proveď několik dechových cvičení.

Postup

–     Zapal svíce.

–     Zaujmi asánu nebo pohodlně usedni za židli, zavři oči a dostatečně
dlouho se uvolňuj.

–     Otevři oči a pohlédni do centra pentagramu. Pokus se do něj promít­
nout své vědomí. Nepřepínej síly. Zvolna opakuj: „Spojuji se se Setem.”
Tempo a hlasitost slov moduluj podle svého uvážení.

–     Když jsi přesvědčen, že jsi mentálně na „správném místě”, představ
si, že se spojuješ s osobností za pentagramem, se Setem, a s naprostou
jistotou řekni: „Jsem Sét!” Tiše si to prozpěvuj, prociťuj to, věř tomu,
staň se tím! Neprováděj tuto meditaci déle než jednu hodinu.

–     Když chceš meditaci ukončit, postav se, zhasni svíce a jdi spát.

–     Nejvhodnější doba pro toto cvičení je v noci, nejlépe mezi první a čtvr­
tou hodinou.

– Toto cvičení ti umožní získat na krátký čas Sétovu sílu. Vůli projevené

v tomto stavu nic neodolá.

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář