Šest satanských ctností

0035

LÁSKA
Láska je jeden z největších darů jaký můžeš někomu dát. Proto si pečlivě vyber komu ji věnuješ. Akt lásky si vyžaduje otevření se, odhalení vnitra tomu druhému, láska k osobě, která je jí hodna tě udělá silnějším. Láska je poctivou, když patří jen těm, kteří jsou v tvých očích vyvolenými. Milovat všechny je nesmyslné, protiřečí to principu moci. Největší zvráceností je „Miluj svého nepřítele“.

NENÁVIST
Nenávist je jednou z nejsilnějších projevů vůle. Satan nenávidí Boha – v nenávisti je rozkoš. Je to destruktivní síla, destruktivní pro tvého nepřítele, tebe dělá silnějším. Potlačení nenávisti a hněvu je boj proti sobě samému – boj se zničujícími následky. Nenávist je vůle, její moc musí dát smysl a cíl, jinak tě může ovládnout a oslabit tě. Tak jako lásku i nenávist musíš mít pod kontrolou. Jestliže někoho nenávidíš a chceš ho zničit, udělej to uváženě.

ROZKOŠ
Vyhledávat rozkoš a nebránit se jí, jestliže se nabízí je jedním ze základních etických kodexů satanisty. Rozkoš má mnoho podob – estetickou, sexuální, emocionální, fyzickou. Uspokojuj každou touhu tvého těla a ducha, jestliže tě jedna rozkoš omrzí, najdi si novou – odříkání je degenerace, pocit viny z uspokojení je smrt! Askeze slouží jen k tomu aby následující rozkoš byla silnější – sama o sobě je nesmyslná.

UMĚNÍ
Schopenhauerova estetická cesta svobody od Vůle – umění je nejvyšší forma rozkoše.

MOUDROST
Poznání je jedním ze smyslů života satanisty, kde cesta přináší větší rozkoš než samotný cíl. Vědomosti jsou moc. Náboženské dogma, slepá víra, přijetí něčeho bez výhrad tě přivádí do otroctví mysli. Ke všemu přistupuj kriticky, všechno přehodnoť!

MOC
Moc je Dobrem, oslabení je zlo. Satanistovým cílem je vzrůst jeho Moci – fyzické, sociální, intelektuální. Neexistuje nějaké vyšší dobro ani zlo, které by tě odměňovalo a nebo trestalo – si jen ty a ostatní, stejně jako ty používají svojí moc. Jestliže je neporazíš ty, zanedlouho porazí oni tebe. Pokora znamená: v boji odhodit meč a štít a odhalit svoji hruď protivníkovi.

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář