Satanský klíč k poznávání podvodníků

0035

Protože se satanismus stal díky Antonu LaVeyovi populární, kdekdo se na něm chce přiživit. Pokud jsi nováčkem v Království Temnoty, pokud v sobě náhle cítíš hořet plameny Satanovy, varujeme tě: jsou neetičtí jedinci, kteří na tebe mohou mít zhoubný vliv. Mohou tvrdit, že z tebe udělají přes noc velkého kouzelníka, slibovat poučná přátelství s „opravdovými Mistry”, mohou proklamovat neověřitelná napojení na Církev Satanovu nebo jinou příbuznou skupinu. Zachraň své peníze. Předkládáme ti Klíč k rozeznávání pseudo- a anti-satanských skupin, které vyrostly jako houby po dešti poté, co LaVey rozběhl činnost původní Církve Satanovy:

1) Jestliže někdo tvrdí, že je v přímém spojení se Satanem, měj se na pozoru. Tento druh ohlupování mysticismem je stejného druhu jako nevědomost, udržovaná v lidech po celá staletí křesťanstvím. Je to jedna z věcí, proti kterým bojujeme.

2) Dej si pozor na žvásty a tajemství určené pouze pro „zasvěcené”. Když pak jednou projdeš skrz zdlouhavý a přísně prosazovaný systém „hod ností”, objevíš, že ti nemají vlastně co říct, maximálně nějaké otřepané fráze. Jestliže znají něco hodnotného, co za povezení stojí, řeknou ti to, pakliže ne, budou to všemožně předstírat.

3) Zkontroluj si datum autorských práv. Mnoho tajemství, která můžeš obdržet od domnělých Mistrů jako „moudrosti” a „zjevení”, pochází přímo od Antona LaVeye nebo od členů Církve Satanovy. Nevěř tomu, že návody, které možná obdržíš, pocházejí z nějakého velkého mozku, když byly s největší pravděpodobností opsány z materiálů, které před týdny, měsíci nebo roky vydala Církev Satanova. Jestliže spisovatelé hlavního proudu běžně opisují materiály, můžeš očekávat, že nádeníci okultismu budou první, kteří budou dělat totéž.

4) Různé parazitní „satanské” časopisy obsahují trvale notnou dávku štvaní proti LaVeyovi. Masochistické požadavky jejich vydavatelů jsou vydávány za „oživující změnu”. Jejich podporou je často otisknutí jakéhokoliv dopisu, pro či proti, od každého, kdo je schopen udržet tužku nebo šťárat se v klávesách počítače či psacího stroje. Když reagujeme na takové průhledné jednání, naší pojistkou je opatřit vyvrácení takovými to předmluvami:

a) Vím, že jsi masochista a máš rozkoš ze škádlení nepřátel.
b) Cokoliv, co ti napíšu nebo řeknu, udrží tě při životě dalších šest měsíců.
Satanská bible radí pochybovat o všem – to nám ale poslouží teprve když jsme schopni myslet.

5) Většina pseudosatanských skupin má krátké trvání, příliš brzy jim do jdou buď peníze, nadšení nebo začnou své členy oškubávat. U hlupáků se jim to úspěšně daří, a proto pro ně mohou tyto spolky vydávat stále nové a nové direktivy.

6) Jaký je jejich postoj k Antonu LaVeyovi a Církvi Satanově? Některé současné skupiny jednají podle křesťanských pravidel: jednou rukou rozdávají vavřínové věnce, zatímco druhou zákeřně napadají svého předka. Ostatní nejsou tak lstiví, tvrdí, že oni jsou ta „pravá” a „dokonalejší” Církev Satanova. Aby se mohli prosadit se svým učením, musí tě nějak přesvědčit, že autor Satanské bible nepraktikuje ryzí satanismus, kdežto oni se k tomu staví poctivě. Další prostě jen Antona LaVeye naprosto ignorují a doufají, že si ho nepovšimnete.

7) Buďte opatrní na přístup typu „Pravděpodobně nejsi tak dobrý, aby ses k nám mohl připojit.” Jediná možnost, jak se přesvědčíš o jejich falešnosti, je připojit se k nim! Už z prvního materiálu, který obdržíš, ucítíš, že tvou povinností je osvědčit se a obhájit se. Nedej se oklamat velkými slovy, pěkným písmem, zdobeným papírem a dalšími podobnými věcmi. Pravý satanismus buduje ego, nebourá je.

8) Pozorná kulty, které nabízejí sexuální orgie, drogy nebo zabíjení zvířat ve jménu Satana. Jak dobře víš, toto není součástí satanských praktik. Jejich vůdcové kopírují strašidelné historky různých chorých mozků a zřejmě toho ví méně než ty. Řiď se zdravým rozumem. Nenech niko ho, aby na tebe vyzrál díky své vlastní perverzitě; pečlivě prozkoumej motivy.

9) Některé další skupiny, na které je třeba dát si pozor:

a) feministické skupiny, vydávající se za spolky čarodějnic, praktiku jící spíše napadání mužství než magii;
b) skupiny, které podporují LaVeyovské koncepty, ale vyhýbají se děsivému slovu s velkým S;
c) hantýrkou zatěžkané křesťany, vydávající se za satanisty;
d) dopisovací nebo dobročinné spolky, které předstírají, že jsou vybranými jedinci, kteří vykonávají mocné satanské obřady.

Všichni výše uvedení jsou náchylní k vzájemným potyčkám, drobným žárlivostem a soupeřením. Jsou bezpečnými útočišti pro slabomyslné jedince, kteří se snaží hrát prim a raději dávají přednost ochraně spolku před opravdovou prací na uplatnění toho, co LaVey napsal. Tím však není řečeno, že všechny spolky jsou neplodné pro satanismus jako hnutí. Je zde mnoho produktivních, podpěrných větví Církve Satanovy. Stejně jako různé divize téže armády mohou tyto odlišné řády zdůrazňovat jednu satanskou představu před jinou, ale ve spojení a práci na stejných cílích jsou všechny zajedno. Musíš být připraven rozlišit pravdu od špatné informace. Nedej se oklamat samozvanými „Mistry”, ať již nosí roucho bílé nebo černé. Pokoušejí se tě svést z cesty a podvrátit cokoliv, co jsi vypěstoval v zájmu ega nebo identity. Jestliže toto všechno víš a přesto se rozhodneš stát se členem pseudo- nebo anti-satanské skupiny, můžeš klidně zjistit, že jsi vyloučen z Církve Satanovy. Být předem varován je být předem ozbrojen. V Čechách sice – na rozdíl od USA – nijak mnoho produktivních ani podpěrných větví Církve Satanovy nebylo, ale na druhé straně nebylo ani mnoho těch, kteří by pro zvolna vzrůstající Církev Satanovu mohli představovat „nekalou konkurenci”. Vydání českého překladu LaVeyova Satanského klíče mělo tedy původně spíše jen preventivní charakter, i když později se poučení, které tento text obsahuje, satanistům občas docela hodilo.

 

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář