Příprava před vykonáním obřadu

0035

 

Předtím než vykonáte nějaký obřad doporučuji, abyste udělali následující:

* Opatřte si černé svíčky. Pokuď je nemůžete sehnat v obchodě, zkuste to zde: http://www.nosferatu.cz Také je dobré si opatřit svícen, a to i na jednotlivé svíce, neboť byste měli mít na paměti požární riziko – není nic příjemného, když vám uprostřed obřadu vzplane oltář od převrhnuté svíce

* Opatřte si nějaké pohodlné celočerné oblečení, které budete mít jen pro rituální účely. Oblečení nemusí být roucho. Důležité je, aby bylo pro vás pohodlné a nerozptylovalo vás při obřadu. Oblečení nepoužívejte k jinému účelu kromě obřadů.

* Alternativně můžete vykonávat vaše obřady nazí. Je na každém, co mu nejvíce vyhovuje a co splňuje účel při obřadu.

* Opatřte si malý stůl, který použijete jako oltář. Stůl by měl být používaný jen jako váš oltář a neměl by být používán pro jiné účely. Také místnost, ve které vykonáváte obřady, by neměla sloužit jinému účelu, což v dnešní době může být pro někoho problém. Ale není to absolutně nutné. Také můžete své obřady vykonávat v přírodě, ovšem zde je riziko vyrušení. A také zvýšené riziko požáru.

* Opatřte si kus černé látky, kterou pokryjete oltář (stůl). Pokud nemáte stálý oltář, tak byste měli látku vždy sundávat; měla by být použita jen při obřadu.

* Také byste měli váš oltář a zdi ozdobit různorodými satanskými symboly, jako je např. Baphomet, obrácený kříž atd. Podle možností ozdobte zdi v místnosti i symboly a obrázky, které nejsou jen satanistické, ale také vztahující se ke čtyřem elementům (západ = voda, jih = oheň, východ = vzduch, a sever = Země). Nicméně, není to absolutně nezbytné.

* Jako gesto respektu a také abyste se vyhnuli rozptýlení, místnost, ve které vykonáváte vaše obřady, by měla být uklizena. Zvláště podlaha by měla být čistá, protože se budete dívat směrem dolů při oslovování “temnoty”.

* Během obřadu je zakázáno mluvit, vyjma vlastního textu obřadu. Taktéž kouření je zakázáno

* Někteří lidé používají při obřadu kadidlo. Zda kadidlo použijete nebo ne je jen na vás. Na někoho může působit kladně, na někoho naopak velice rušivě. Při použití kadidla byste také měli zvolit vhodné kuřidlo. Všechny pozice, postoje a gesta musí být pečlivě na studována..

* Také je dobré se vzývání naučit z paměti. Nicméně je v pořádku, pokud budete vaše vzývání číst z pergamenu nebo knihy. I když jsou vaše vzývání čtená, měli byste si je přečíst a pochopit je.

* Jakékoliv texty, které jsou čtené při obřadu a po jeho skončení ztratí význam, by neměly být vyhozeny, ale spáleny bud na konci obřadu nebo ihned po skončení obřadu. Je to určitý druh úcty.

* Za tímto účelem je dobré mít keramickou mísu. Také je vhodné pálení nacvičit. Znovu bych zdůraznil nebezpečí vzniku požáru. Některé papíry mohou být napuštěny velice hořlavou látkou.

* V Satanské bibli v knize Belialově je uveden základ magie, měli byste si ji přečíst a plně pochopit, než přistoupíte k obřadům. Dále je nutno si uvědomit, že je to pouhý základ. Odrazový můstek do magie.

* Váš oltář by měl být umístěn tak, že když stojíte před ním, stojíte směrem na západ (západ je směr tradičně přidružený k ďáblu).

* Pro nějaké obřady může být žádoucí mít oltáře dva, ale váš hlavní oltář musí být čelem k západu. Například: pro obřad zničení můžete mít druhý oltář směrem na jih odpovídající prvku ohně.

* Několik hodin před obřadem se dostatečně najezte a napijte. Nemůžete si dovolit být roztržití nebo rozpačití z hladu nebo žízně. Pak již nic nejezte a nepijte. Stejně tak jako je rušivé mít hlad nebo žízeň, je rušivé potřebovat si ulevit na WC.

* Hodinu nebo dvě před obřadem se očistěte fyzicky. Koupelí nebo sprchou, vyčistěte si zuby. Do koupele je vhodné přidat nějakou vůni.

* Pak vypněte váš telefon, jak pevnou linku, tak i mobil, vypněte zvonek u dveří, hlásič požáru (pouze v dané místnosti) a všechna ostatní zařízení, která by vás mohla vyrušit.

* Nakonec, půl hodiny před obřadem, se uvolněte poslechem nějaké vhodné hudby.

* Během vaší relaxace je žádoucí přemýšlet nebo provést vizualizační cvičení. Užívejte představu, která pomáhá mysli a inspiruje k úctě.

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář