Enochiánská výslovnost

0035

 

Pro potřeby Enochiánského systému bylo ustanoveno Deset základních pravidel:

1. Nejvíce souhlásek má příponu e nebo eh; například psané B jest vyslovováno beh a psané K jako keh.
2. Nejvíce samohlásek má příponu h; například, psané A vyslovujeme ah.
3. Enochiánské slovo SOBHA jest vyslovováno třemi slabikami jako soh-beh-hah!. Toto jest obecné pravidlo pro slova.
4. Psané G může býti vysloveno buď tvrdě jakož ve slově gimel nebo měkce jakož v jimel.
5. Psané Y a I jest možno zaměniti, stejně jakož u psaného V a U. Psané J a W jsou zřídka kdy použita.
6. Psané X může býti vyslovováno jakož s v samekh, nebo jako tz v tzaddi.
7. Psané S může býti vyslovováno jako s nebo seh.
8. Psané R může býti vysloveno jako rah, reh, nebo ar.
9. Psané Z jest vyslovováno jakož zod neb Zeh. Nutno odlišiti od psaného S.
10. Psaná samohláska I jest vyslovena jako í.

Príklady citování:

Základním pravidlem jest vibrovati veškerá písmena, slabiky, jakož i celé pasáže poeticky, téměř jako píseň.
Dále nutno míti na paměti, že „volání”zřídka kdy obsahují tvrdých neb ostrých zvuků .
Formule se citují nahlas, obdobně jakožto mantramy; každé slovo či jméno mělo by býti zanotováno v jednom dlouhém proudu dechu.

Jako příklad:

Slovo: Zodacare. Toto slovo nutno vibrovati v jednolitém hladkém dechu. Řekněte, Zod-ah-kah-reh .
Ústa by měla vyřknouti čtyři odlišné slabiky na jeden nepřerušovaný výdech.
Tedy ve čtyřech melodických slabikách.

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář