Satanské texty

Šest satanských ctností

LÁSKA Láska je jeden z největších darů jaký můžeš někomu dát. Proto si pečlivě vyber komu ji věnuješ. Akt lásky si vyžaduje otevření se, odhalení vnitra tomu druhému, láska k osobě, která je jí hodna tě udělá silnějším. Láska je poctivou, když patří jen těm, kteří jsou v tvých očích vyvolenými. Milovat všechny je nesmyslné, […]

Satanský klíč k poznávání podvodníků

Protože se satanismus stal díky Antonu LaVeyovi populární, kdekdo se na něm chce přiživit. Pokud jsi nováčkem v Království Temnoty, pokud v sobě náhle cítíš hořet plameny Satanovy, varujeme tě: jsou neetičtí jedinci, kteří na tebe mohou mít zhoubný vliv. Mohou tvrdit, že z tebe udělají přes noc velkého kouzelníka, slibovat poučná přátelství s „opravdovými […]

Kladivo na misionáře

Autor: Adramelech Deset pravidel úspěšného boje proti násilné evangelizaci pří-rodních národů V Deklaraci zásad Světové rady původních národů, potvrzené čtvrtým valným shromážděním Světové rady původních národů v Panamě dne 23.-30. září 1984 se mimo jiné praví: „Kultura původních národů je součástí kulturního dědictví lidstva. Zvyky a obyčeje původních národů musí být národnostními státy respektovány a […]

Rady pokročilým satanistům

1. Necháte-li lidi myslet, budou myslet a budou vás mít rádi; když je však skutečně přimějete k myšlení, budou vás nenávidět. Většina lidí ztratila schopnost samostatného myšlení a namísto toho se oddává planému snění. Povšimněte si, jak iluzorní představy mají lidé o sobě samých. Předpokládejme, že váš kolega v práci je odpůrcem potratů. Přimějte ho, […]

Zdravě řízený egoismus z pohledu satanské individuality

Autor:Petr Balák I. Jednej vždy ve prospěch svůj a svých zájmů tak aby konečný výsledek vždy pracoval pro tebe! II. Jdi si pevně a rozhodně za svým a nehleď doleva ani doprava. Boř a drť, buď vždy vděčný za své přírodní instinkty. Pamatuj na to, že jsi nejvyšší a nejschopnější dravec a patřičně toho využij. […]

Devět satanských hříchů

1. HLOUPOST Hlavní hřích satanismu. Nevědomost je jedna věc, ale rozvoj naší společnosti stále víc staví na hlouposti. Spočívá to v lidech, kteří souhlasí se vším, co je jim předkládáno. Masové sdělovací prostředky podporují zkultivovanou hloupost jako stav, který je nejen přijatelný, ale dokonce chvályhodný. Satanisté se musí naučit prokouknout podvody a nemohou si dovolit […]

Jedenáct satanských zákonů Země

1. Nesděluj své rady nebo názory, pokud o to nejsi požádán. 2. Nevykládej o svých problémech ostatním, pokud si nejsi jist, že ti chtějí naslouchat. 3. Jestliže vejdeš do cizího příbytku, dej najevo respekt, nebo tam nechoď 4. Když tě host v tvém příbytku obtěžuje, nalož s ním tvrdě a nemilosrdně 5. Nedomáhej se sexuálního […]