Povídky

Pes

V mých zmučených uších bez přestání zní přízračné třepetání a pleskání a vzdálený tichý štěkot jakoby nějakého obrovského psa. Není to sen – není to, obávám se, ani šílenství; stalo se už totiž příliš mnoho na to, abych ještě měl tyto milosrdné po­chybnosti. St. John je zohavená mrtvola; jen já vím proč, a mé poznání […]

Rytina

Ti, kdo vyhledávají hrůzu, pátrají na tajuplných, odlehlých místech. Pro ně jsou určeny katakomby Ptolemaiovců a honosná mauzolea v děsivých krajích. Vylézají na měsícem ozářené věže pobořených rýnských zámků a klopýtají po černých schodech plných pavučin do hlubin pod rozvalinami zapomenutých měst v Asii. Jejich svatyněmi jsou strašidelné lesy a opuštěné kopce a libují si […]

Hrůzný stařec

Tato povídka je také dostupná jako audio soubor v rubrice: “Audio povídky” Angelo Ricci, Joe Czanek a Manuel Silva se rozhodli vykonat návštěvu u hrůzného starce. Bydlel docela sám ve zchátralém domě nedaleko přístavu, ve Water Street, a lidé o něm říkali, že je velice bohatý, ale také velice nemocný a sešlý. Oba tyto předpoklady […]

Hudba Ericha Zanna

I když jsem plány města prozkoumal s největší pečlivostí, Rue d´Auseil jsem na nich nenašel. Nebyly to jen mapy nové; vím, že se jména ulic mění, a tak jsem velmi zevrubně prostudoval i starobylé listiny a osobně jsem prošel každou oblast, která alespoň trochu připomínala ulici, již jsem znával pod jménem Rue d’Auseil Všechny mé […]

V hrobce

Podle mého názoru nemůže být nic absurdnějšího než ustálená představa, že ten, kdo žije prostě, žije zároveň i spořádaně, což, jak se zdá, je názor valné většiny lidí. Začnu-li však své vyprávění líčením amerického venkova, popisem nespolehlivého vesnického hrobníka drsné povahy a nehody, ke které z jeho nedbalosti došlo v hrobce, průměrný čtenář nebude očekávat […]

Slavnost

Byl jsem daleko od domova a nacházel jsem se pod vlivem východ­ního moře. V soumraku jsem slyšel, jak se oceán tříští o skály, a vě­děl jsem, že leží hned za kopcem, na němž se na pozadí jasnícího se nebe a prvních večerních hvězd svíjejí pokroucené vrby. A po­něvadž jsem byl svými otci povolán do starobylého […]

Chladný vzduch

Požádal jste mne, abych vám vysvětlil, proč se bojím, když zavane ledový průvan; proč se zachvěji silněji než druzí, vstoupím-li do studené místnosti, a proč mne odpuzuje a budí ve mně pocit nevolnosti první závan večerního chladu plížící se do tepla vlídného podzimního dne. Jsou takoví, co tvrdí, že reaguji na chlad tak jako jiní […]

Stín nad Innsmouthem (část druhá)

Starý muž začínal být hysterický a já se třásl bezejmennou panikou. Položil na mě rameno sukovitou pazouru a mně se. zdálo, že se netřásl ze samého veselí. „Co když jedný noci uvidíš spadnout něco těžkýho z Obedova člunu za útesem a příští den se dovíš, že se postrádá jeden mladík? No? Viděl někdy někdo Hirama […]

Stín nad Innsmouthem (část první)

I Během zimy 1927-28 prováděli pověření úředníci federální vlády nezvyklé a tajné vyšetřování určitých poměrů ve starém massachusettském přístavu Innsmouthu. Veřejnost se o tom poprvé dozvěděla v únoru, kdy proběhla řada razií a zatčení, následovaná záměrnou likvidací pomocí ohně a trhavin – za přiměřených bezpečnostních opatření – množství rozpadlých, červy prožraných a údajně prázdných domů […]

Volání Cthulhu

(Nalezeno mezi poznámkami zesnulého Francise Waylanda Thurstona z Bostonu) I. Hrůza v hlíně. Mám za to, že tou nejmilosrdnější věcí na světě je neschopnost lidské mysli usouvztažnit veškerý svůj obsah. Žijeme na poklidném ostrůvku nevědomosti uprostřed černých moří nekonečna a neočekává se, že se budeme vydávat daleko od břehů. Vědy, všechny do jedné napínající své […]