H.P. Lovecraft

I. Pokud si cestovatel po severní části centrálního Massachusetts zvolí na křižovatce aylesburské silnice, těsně za Dean’s Corners, špatnou odbočku, dostane se do opuštěného a podivuhodného kraje. Te­rén se zde zvedá a kamenné zídky porostlé planými růžemi se čím dál vehementněji tlačí ke kolejím prašné klikatící se silnice. Stromy početných lesních pásů se zdají být […]

Divák

Nešťasten ten, jemuž vzpomínky z dětství přinášejí pouze úzkost a smutek. Politováníhodný, komu se vybavují jen siré hodiny, líně se vlekoucí v rozlehlých zasmušilých komnatách se zahnědlými záclonami a s nekonečnými řadami starobylých knih přivádějícími k šílenství, či tísnivé výhledy na groteskní, gigantické, psím vínem obrostlé stromy v soumračném houští, jež tiše rozpínají do šíře […]

Dědictví Peabodyů

I Svého praděda Asapha Peabodyho jsem nikdy neviděl, přesto­že mi bylo už pět let, když zemřel na svém velkém statku severovýchodně od města Wilbraham ve státě Massachusetts. Mám dětskou vzpomínku, jak jsme taras jednou byli na návštěvě, když stařec stonal; otec s matkou šli nahoru do ložnice, ale já zůstal dole s chůvou, a nikdy […]

Ďábelský kněz

Do podkrovní jizby mne uvedl zasmušilý, inteligentně vyhlížející muž ve střídmém oděvu a zarostlý ocelově šedým vousem, a takto ke mně hovořil: “Ano, zde žil on -, ale neradím vám, abyste cokoli podnikal. vaše zvědavost vás činí nezodpovědným. My sem v no­ci nikdy nechodíme, a jenom z jeho vůle zde necháváme vše nedotčeno. Víte přece, […]

Cosi v měsíčním světle

Morgan není žádný literát; vlastně ani neumí příliš souvisle hovořit anglicky. Proto si se slovy, jež napsal, lámu hlavu, třebaže se jiní smáli. Toho večera, kdy se to stala, byl sám. Náhle na něho přišlo neovladatelné nutkání psát, a tak vzal pero a napsal; Jmenuji se Howard Phillips. Bydlím v Providence na Rhode Islandu, College […]

BARVA Z VESMÍRU

Západně od Arkhamu se zvedá kraj divokých kopců a strmých roklí zarostlý hlubokými, dosud nedotčenými lesy. V temnotách úzkých strží, přikryty stínem nebezpečně nakloněných stromů, zurčí potoky navždy skryté slunečním paprskům. Na povlovnějších svazích mezi kamenitými poli prastarých farem se krčí staré domy porostlé mechem, které pod svými krovy ukrývají dávná tajemství Nové Anglie. Ty […]

BEZEJMENNÉ MĚSTO

Když jsem se přiblížil k bezejmennému městu, věděl jsem, že je prokleté. Cestoval jsem vyprahlým a strašným údolím v měsíč­ním světle a z dálky jsem je spatřil strašidelně trčet nad pískem, jako trčí kusy mrtvoly z nedbale vykopaného hrobu. Z věkovitých kamenů tohoto omšelého pamětníka potopy, této prabá­by nejstarších pyramid, promlouval strach, a neviditelná aura […]

Azathoth

Když na svět dolehlo stáří a z mysli lidí vymizel úžas, když šedivá velkoměsta zvedala k zakouřené obloze vysoké, ponuré, ošklivé věže, v jejichž stínu se nedalo snít o slunci ani o jarních rozkvetlých loukách, když učenost svlékla ze Země její plášt krásy a básníci již zpívali jenom o pokřivených přízracích viděných zakalenýma, dovnitř obrácenýma […]

Dagon

Píši tento text pod značným duševním tlakem, poněvadž od dnešní­ho večera už mne nebude. Bez peněz a s vyčerpanou zásobou dro­gy jež mi jedině dovoluje snášet život, nedokážu už déle trpět tato muka; vrhnu se z okna této vížky na špinavou ulici pod ní. Neusu­zujte z mé závislosti na morfiu, že jsem slaboch či zhýralec. […]