Povídky

V horách šílenství (část třetí)

X. Vzhledem k tomu, že jsme tak brzy po svém tragickém objevu nepřestali uvažovat o vstupu do tunelu a cestě k jícnu, řada lidí nás nyní bude pravděpodobně považovat za otrlé šílence. K tomu mohu jen uvést, že k podobným myšlenkám bychom se vůbec nevraceli, kdyby nebylo jisté konkrétní okolnosti, která se znenadání přihlásila o […]

V horách šílenství (část druhá)

V Myslím, že jakmile jsme proletěli průsmykem a spatřili pohled před sebou, oba jsme zároveň vykřikli směsicí úžasu, bázně, hrůzy a nedůvěry ve vlastní smysly Samozřejmě že se nám oběma musela v daném okamžiku vynořit z mysli nějaká přirozená teorie, která by nám dokázala ustálit vnímání. Pravděpodobně jsme pomysleli na něco, jako jsou groteskně zvětralé […]

V horách šílenství (část první)

I. Jsem nucen promluvit, protože vědci se odmítli držet mé rady, aniž by věděli proč. Příčí se mé vůli, abych uváděl důvody kvůli nimž se stavím proti zamýšlenému vpádu do Antarktidy – představujícímu ohromnou honbu za zkamenělinami a masové vrtání a tavení prastarého ledového příkrovu -, a váhám o to víc, neboli mé varování může […]

Poezie a bohové

Byl vlhký, ponurý dubnový večer právě po skončení Velké války, když Marcia zůstala sama s podivnými myšlenkami a přáními, neslýchanými touhami, jež vzlétaly z rozlehlého salónu dvacátého století do vzdušných hlubin a na východ k olivovým hájům v daleké Arkádii, kterou spatřila jen ve snách. Roztržitě vstoupila do pokoje, zhasila planoucí lustry a nyní spočívala […]

Podivný dům vysoko v mlze

Zrána stoupá okolo útesů za Kingsportem z moře mlha. Vznáší se z hlubin bílá a načechraná ke svým bratrům oblakům, plná snů o svěžích pastvinách a jeskyních leviatanových. A později, tichými letními deštíky na strmé střechy básníků, rozstřikují oblaka kousky těch snů, aby lidé nežili bez pověstí o podivných starodávných tajemstvích a divech, jež v […]

Uvězněn s faraóny

Tajemství přitahuje tajemství. Od chvíle, kdy jsem své jméno široce proslavil ukázkami triků, které nikdo nedokázal vysvětlit, slýchal jsem o podivných příbězích a událostech, které lidé vzhledem k mému povolání dávali do souvislosti s mými zájmy a činností. Některá vyprávění jsou obyčejná a nedůležitá, některá hluboce dramatická a strhující, jiná v sobě tají tajemné a […]

Hypnos

“A pokud se spánku týče, tohoto pochmurného zážitku všech našich nocí, můžeme říci, že lidé jdou den co den spát s odvahou, která by nebyla pochopitelná, kdybychom nevěděli, že pramení z neznalosti nebezpečí.”       Baudelaire   Kéž milosrdní bohové, pokud skutečně tací jsou, střeží ony hodiny, kdy mě ani sebevětší síla vůle, ani droga vynalezená lidským […]

Herbert West – reanimátor

I. Z TEMNOTY O Herbertu Westovi, který byl mým přítelem na univerzitě i v životě mimo ni, mohu mluvit jen s nejkrajnější hrůzou. Tuto hrůzu nevyvolal ani tak prapodivný způsob, jakým nedávno zmizel, ale zrodila se spíše z celkové povahy jeho životního díla a poprvé získala svou akutní podobu před více než sedmnácti lety, když […]

Věc na prahu

I Nemohu sice popřít, že jsem prohnal svému nejlepšímu příteli hlavou šest kulek, ale přesto doufám, že touto výpovědí dokážu, že nejsem vrah. Nejprve si všichni řeknou, že jsem zešílel – že jsem šílenější než muž, kterého jsem zastřelil v cele Arkhamského sanatoria. Pak někteří moji čtenáři zváží všechna tvrzení, srovnají je se známými fakty […]

Číhající děs

I. STÍN NA KOMÍNĚ Ve vzduchu byla cítit bouřka, když jsem se oné noci vydal k opuštěnému domu na vrcholu Bouřné hory hledat číhající děs. Nebyl jsem sám, neboť šílená odvaha se tehdy nesnoubila s tou láskou ke všemu zvláštnímu a příšernému, která mě v mém životním běhu přiměla k celé řadě výprav za podivnými […]