Rituály

Slovanský rituál

  Jaroslav A. Polák Od doby, kdy jsem se před lety začal věnovat „slovanské magii“ v intencích stejnojmenné knihy Jozefa Kariky, uplynulo již několik let. Během té doby u mě (a rovněž u mé ženy, i když jinak) došlo k postupné transformaci původních postupů a rituálního počínání.Výsledkem je rituál, jenž provozuji denně a který, starším […]

Jarní obřad k oslavě boha Pana

Tento rituál pro potřeby členů prvního česko-slovenského chrámu církve satanovi z původního originálu přeložili a upravili představitelé rakovnické pobočky. Účastníci: Celebrant Asistent Obsluha gongu Adept ztělesňující Pana Succuby Hudebníci Ostatní účastníci Očištění vzduchu: devětkrát zazní gong Celebrant: In nomine dei Nostri Satanas Luciferi excelsi. Ve jménu Satana, vládce země, krále světa, rozkazuji silám temnot, aby […]

Satanský pentagramový rituál

Autor: Josef Veselý Oproti standatním pentagramovým rituálům je tato formule na příslušných místech převrácená a smysluplně pozměněná. Některé změny se na první pohled mohou zdát malé, nicméně jsou významné. Menší satanský pentagramový rituál se provadí levou rukou a sestává ze čtyř částí. 1. Bafometův kříž 2. Vepsání satanských pentagramů 3. Invokace klifotických sil 4. Bafometův […]

Umění vampyrismu

(Z knihy Satanismus od Josefa Veselého) Tento rituál, který je návodem na regulérní vampýrský útok se provádí 1x až 2x týdne po dobu několika týdnů či měsíců až do úplného zničení oběti. Důležitá je dobrá imaginace, neboť obraz oběti je v průběhu celé operace třeba mít jasně před očima. Představu lze posílit fotografií, pramenem vlasů, […]

Vzývání Mummu Tiamat

Autor: Pavel Brndiar Člověk jest božskou bytostí. Když si však včas neosvojí ty správné návyky, může být i ztracen! Nepopsatelně krásná a rozmanitá byla ta scenerie, jež se odehrávala před mým užaslým zrakem poté, co jsem strhl její sedmý závoj. Místo vhodné k vykonání této ceremonie jest každoročně 1. února ve večerních hodinách. Pomůcky nutné […]

Vzývání Hasturovo

Autor: Pavel Brndiar Člověk je cesta. Cesta je v člověku! Podivné a nepopsatelné jsou taje skryté v našem nitru. Krásné a dokonalé jsou záměry nejčistšího světla, a to světlo má hledat každý z nás na své cestě k věčnosti. Vhodné místo k vykonání této ceremonie jest v rituální místnosti. Čas vhodný k vykonání ceremonie jest […]

Belialův vítr

Autor: Jiří BIG BOSS Valter Rituál zahajujeme vždy až po západu slunce. Příprava je velice jednoduchá. Zapálíme obě svíce na oltáři i svíci černého plamene. Na oltář položíme fotografii zesnulého nebo cokoli, co nám jej připomíná. Zda si ponecháme černý plášť nebo budeme nazí, záleží na každém z nás. Posadíme se do křesla před oltářem […]

Uctění Ithagui

Autor: Pavel Brndiar Člověk se považuje za nejdokonalejšího tvora země, Sebe sama umístil na vrcholu potravinového řetězce. Jsme skutečně tak výjimeční anebo jsme tak výjimečně naivní? Podivné a děsivé byly otisky těch obřích šlépějí v čerstvém sněhu. Zvrácené a odporné byly chvalozpěvy těch shromážděných lidí v tom prokletém e. To, co bylo ale nejstrašnější, to, […]

Poselství červa

Autor: Pavel Brndiar Člověk často touží pohřbít svou minulost, na kterou by nejraději zapomněl. Ta se mu ale stejně dřív nebo později připomene. „Jsou Čarodějové, co jen předstírají svou moc, ale i tací, co dávají své schopnosti okázale na odiv. Opravdoví mistři se ale drží v ústraní a většinou se svět o nich nikdy nedozví.” […]

Sétovo samadhi

(z knihy J. Veselého Satanismus) Sétovo samadhi je meditační technikou, a jako každá jiná meditační technika slouží k nácviku koncentrace myšlenek a vůle. Nejde tedy o žád­ný formální rituál, nýbrž spíše o nezbytnou průpravu k provádění rituálů. Zaměřuje myšlenkový proud meditujícího ke knížeti temnot v jeho nejstarší podobě – v podobě Seta, tedy přímo do […]