Magie

Sétovo samadhi

(z knihy J. Veselého Satanismus) Sétovo samadhi je meditační technikou, a jako každá jiná meditační technika slouží k nácviku koncentrace myšlenek a vůle. Nejde tedy o žád­ný formální rituál, nýbrž spíše o nezbytnou průpravu k provádění rituálů. Zaměřuje myšlenkový proud meditujícího ke knížeti temnot v jeho nejstarší podobě – v podobě Seta, tedy přímo do […]

Poselství Šajtanovo

(Z knihy J. Veselého Satanismus) Sét zde figuruje pod arabským jménem Šajtan.   Zapal Černý plamen. Třikrát zazvoň. Recituj následující slova z Diaboliconu:     A když jsem viděl, že by Bůh žádnou vlastní, od něj oddělenou vůli ne­uznal, zděšeně jsem se klidil. Neboť jsem si byl vědom toho, že Boží intrika by na konci Stvoření […]

Velká magická invokace moci Bafometa

(Autor Pavel Brndiar)   Místo vhodné k vykonání magické invokace: Na obřadních shromaždištích církve. V otevřené krajině na odlehlém a opuštěném místě. U kamenné mohyly či oltáře. Čas vhodný k vykonání magické invokace: 1.května a to každoročně po západu slunce. Popřípadě vždy, když bude potřeba Mistrova požehnání. Pomůcky nutné k vykonání magické invokace: Černá rituální […]

Svatební obřad

(Autor: Lord Egan   Přeložil: Ezechiel   Úprava: Luciferius ) [ autor dává svolení jednotlivcům, aby tuto ceremonii zveřejnili na jejich webech, pokud nic nezmění.] „ Dobrý sňatek je takový, který umožňuje změny a růst jednotlivců v souladu s vzájemnou láskou.“ Pearl Buck „ Všechny sezdané páry by se měly učit umění boje stejně, jako umění milovat. Dobrý boj […]

Enochiánská výslovnost

  Pro potřeby Enochiánského systému bylo ustanoveno Deset základních pravidel: 1. Nejvíce souhlásek má příponu e nebo eh; například psané B jest vyslovováno beh a psané K jako keh. 2. Nejvíce samohlásek má příponu h; například, psané A vyslovujeme ah. 3. Enochiánské slovo SOBHA jest vyslovováno třemi slabikami jako soh-beh-hah!. Toto jest obecné pravidlo pro […]

Jaké klíče použít?

Jaké Enochiánské klíče použít při obřadu ??? Pomsta a ničení: lze použít klíče 12, 14, 17 Touha a svatby: lze použít klíče 2, 7, 13 Pohřby: lze použít klíč 11 Soucit: lze použít klíče 16, 18, Síla: lze použít klíče 1, 3, 8 Tradiční černé mše: lze použít klíče 5, 15 Pýcha a radost: lze […]

Satanské požehnání

Vibruj následujicí směrem k osobě nebo k oblasti: AGIOS ISCHYROS BAPHOMET !!! Potom levou rukou s ukazováčkem udělej před sebou ve vzduchu obrácený pentagram – kdy začínej v pravém rohu, toto proveď v jednom neporušeném pohybu. Když toto dokončíš, polož svou pravou ruku na oblast srdce a řekni: AGIOS ATHANATOS. Požehnání je kompletní.

Satanské chorály 1

——————————————————— Introibo ad alatare Satanas. Ad Satanas, qui laetificat gloria meam. ——————————————————— Gloria Satanas, et Belial et Spiritui maloso. Sicut erat in principio, et nunc,et semper, et in saecula saeculorum. Amen. ——————————————————— Satanas gratias. Satanas vobiscum. Et cum spiritu tuo

Satanské chorály

  Diabolus Dies irae, dies illa Solvet Saeclum in favilla Teste Satan cum sibylla. Quantos tremor est futurus Quando Vindex est venturus Cuncta stricte discussurus. Dies irae, dies illa!   Sanctus Satanas Sanctus Satanas, Sanctus Dominus Diabolus Sabaoth. Satanas – venire! Satanas – venire! Ave, Satanas, ave Satanas. Tui sunt caeli, Tua est terra, Ave […]

Příprava před vykonáním obřadu

  Předtím než vykonáte nějaký obřad doporučuji, abyste udělali následující: * Opatřte si černé svíčky. Pokuď je nemůžete sehnat v obchodě, zkuste to zde: http://www.nosferatu.cz Také je dobré si opatřit svícen, a to i na jednotlivé svíce, neboť byste měli mít na paměti požární riziko – není nic příjemného, když vám uprostřed obřadu vzplane oltář […]