Enochian Magie

Enochiánské klíče

ENOCHIÁNSKÝ JAZYK A KLÍČE Magický jazyk, užívaný při satanském rituálu, je jazyk enochiánský, považovaný za ještě starší než sanskrt, s pevnými gramatickými a syntaktickými základy. Chvílemi zní jako arabština, jindy jako hebrejština a latina. V tisku se poprvé objevil v roce 1659 v životopisu Johna Deea, slavného věštce a dvorního astrologa šestnáctého století. Toto dílo, […]

Enochiánská výslovnost

  Pro potřeby Enochiánského systému bylo ustanoveno Deset základních pravidel: 1. Nejvíce souhlásek má příponu e nebo eh; například psané B jest vyslovováno beh a psané K jako keh. 2. Nejvíce samohlásek má příponu h; například, psané A vyslovujeme ah. 3. Enochiánské slovo SOBHA jest vyslovováno třemi slabikami jako soh-beh-hah!. Toto jest obecné pravidlo pro […]

Jaké klíče použít?

Jaké Enochiánské klíče použít při obřadu ??? Pomsta a ničení: lze použít klíče 12, 14, 17 Touha a svatby: lze použít klíče 2, 7, 13 Pohřby: lze použít klíč 11 Soucit: lze použít klíče 16, 18, Síla: lze použít klíče 1, 3, 8 Tradiční černé mše: lze použít klíče 5, 15 Pýcha a radost: lze […]