Belialův vítr

0035
Autor: Jiří BIG BOSS Valter

Rituál zahajujeme vždy až po západu slunce. Příprava je velice jednoduchá. Zapálíme obě svíce na oltáři i svíci černého plamene. Na oltář položíme fotografii zesnulého nebo cokoli, co nám jej připomíná. Zda si ponecháme černý plášť nebo budeme nazí, záleží na každém z nás. Posadíme se do křesla před oltářem a oddáme se tiché vzpomínce. Toto vzpomínání může trvat tak dlouho, dokud budeme chtít. Potom povstanemem, udeříme do gongu a proneseme: “In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi” Zůstaneme stát a pokračujeme: ” Nechť Vítr Belialův odnese můj žal i bolest. Ať mi přináší jen krásné vzpomínky na …(jméno) Nikdy na tebe nezapomenu, … (jméno), a navždy zůstaneš v mém srdci.” Potom udeříme do gongu a řekneme :”In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi!” Zhasneme všechny svíce, ve tmě se znovu posadíme do křesla před oltářem, uklidníme se a rituál je skončen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Napsat komentář