2016

Hypnos

“A pokud se spánku týče, tohoto pochmurného zážitku všech našich nocí, můžeme říci, že lidé jdou den co den spát s odvahou, která by nebyla pochopitelná, kdybychom nevěděli, že pramení z neznalosti nebezpečí.”       Baudelaire   Kéž milosrdní bohové, pokud skutečně tací jsou, střeží ony hodiny, kdy mě ani sebevětší síla vůle, ani droga vynalezená lidským […]

Herbert West – reanimátor

I. Z TEMNOTY O Herbertu Westovi, který byl mým přítelem na univerzitě i v životě mimo ni, mohu mluvit jen s nejkrajnější hrůzou. Tuto hrůzu nevyvolal ani tak prapodivný způsob, jakým nedávno zmizel, ale zrodila se spíše z celkové povahy jeho životního díla a poprvé získala svou akutní podobu před více než sedmnácti lety, když […]

Věc na prahu

I Nemohu sice popřít, že jsem prohnal svému nejlepšímu příteli hlavou šest kulek, ale přesto doufám, že touto výpovědí dokážu, že nejsem vrah. Nejprve si všichni řeknou, že jsem zešílel – že jsem šílenější než muž, kterého jsem zastřelil v cele Arkhamského sanatoria. Pak někteří moji čtenáři zváží všechna tvrzení, srovnají je se známými fakty […]

Číhající děs

I. STÍN NA KOMÍNĚ Ve vzduchu byla cítit bouřka, když jsem se oné noci vydal k opuštěnému domu na vrcholu Bouřné hory hledat číhající děs. Nebyl jsem sám, neboť šílená odvaha se tehdy nesnoubila s tou láskou ke všemu zvláštnímu a příšernému, která mě v mém životním běhu přiměla k celé řadě výprav za podivnými […]

Jarní obřad k oslavě boha Pana

Tento rituál pro potřeby členů prvního česko-slovenského chrámu církve satanovi z původního originálu přeložili a upravili představitelé rakovnické pobočky. Účastníci: Celebrant Asistent Obsluha gongu Adept ztělesňující Pana Succuby Hudebníci Ostatní účastníci Očištění vzduchu: devětkrát zazní gong Celebrant: In nomine dei Nostri Satanas Luciferi excelsi. Ve jménu Satana, vládce země, krále světa, rozkazuji silám temnot, aby […]

Satanský pentagramový rituál

Autor: Josef Veselý Oproti standatním pentagramovým rituálům je tato formule na příslušných místech převrácená a smysluplně pozměněná. Některé změny se na první pohled mohou zdát malé, nicméně jsou významné. Menší satanský pentagramový rituál se provadí levou rukou a sestává ze čtyř částí. 1. Bafometův kříž 2. Vepsání satanských pentagramů 3. Invokace klifotických sil 4. Bafometův […]

Umění vampyrismu

(Z knihy Satanismus od Josefa Veselého) Tento rituál, který je návodem na regulérní vampýrský útok se provádí 1x až 2x týdne po dobu několika týdnů či měsíců až do úplného zničení oběti. Důležitá je dobrá imaginace, neboť obraz oběti je v průběhu celé operace třeba mít jasně před očima. Představu lze posílit fotografií, pramenem vlasů, […]

Vzývání Mummu Tiamat

Autor: Pavel Brndiar Člověk jest božskou bytostí. Když si však včas neosvojí ty správné návyky, může být i ztracen! Nepopsatelně krásná a rozmanitá byla ta scenerie, jež se odehrávala před mým užaslým zrakem poté, co jsem strhl její sedmý závoj. Místo vhodné k vykonání této ceremonie jest každoročně 1. února ve večerních hodinách. Pomůcky nutné […]

Vzývání Hasturovo

Autor: Pavel Brndiar Člověk je cesta. Cesta je v člověku! Podivné a nepopsatelné jsou taje skryté v našem nitru. Krásné a dokonalé jsou záměry nejčistšího světla, a to světlo má hledat každý z nás na své cestě k věčnosti. Vhodné místo k vykonání této ceremonie jest v rituální místnosti. Čas vhodný k vykonání ceremonie jest […]

Belialův vítr

Autor: Jiří BIG BOSS Valter Rituál zahajujeme vždy až po západu slunce. Příprava je velice jednoduchá. Zapálíme obě svíce na oltáři i svíci černého plamene. Na oltář položíme fotografii zesnulého nebo cokoli, co nám jej připomíná. Zda si ponecháme černý plášť nebo budeme nazí, záleží na každém z nás. Posadíme se do křesla před oltářem […]